Terminalgatan 3, 67700 KARLEBY 020 728 8288

Enable JavaScript to view protected content.

Industri

Våra lösningar förbättrar produktionskapacitet, konkurrenskraft och produktens kvalitet inom många branscher.

Värmekraftverk och fjärrvärmenätet

Renovering av automation och elektrifiering samt lösningar för fjärrvärmeöverföring.

Bekanta dig

Vattenkraftverk

Den nyaste tekniken förbättrar kraftverkens driftssäkerhet och drift.

Bekanta dig

Processindustri

Mångsidig el- och instrumentplanering för krävande omgivningar.

Bekanta dig

Livsmedelindustri

Kostnadseffektiva automations- och elektrifieringslösningar för krävande miljöer med krav på hög hygien.

Bekanta dig

Träförädlingsindustri

Flexibla lösningar för komponenthantering och bearbetning.

Bekanta dig

Metallindustri

Automationslösningar för nya produktionslinjer, maskinmoderniseringar och -säkerhet.

Bekanta dig

Bilindustri

Automatisering och automationssäkerhet för chassisvetsningslinjer.

Bekanta dig

Maskinsäkerhet

Maskiners styrsystem, maskinsäkerhetsapparater, maskiners riskanalys och tillämpning av maskinsäkerhetsparagrafer.

Bekanta dig

Elsäkerhet

Mångsidiga elsäkerhetsbesiktningar och undersökningar.

Bekanta dig

Behandling av vatten

Automationslösningar, PC-kontrollrums- och fjärrstyrningssystem för behandling av bruksvatten och avfallsvatten.

Bekanta dig