Terminaalikatu 3, 67700 Kokkola 020 728 8288

Enable JavaScript to view protected content.

Koneturvallisuus

Koneiden ohjausjärjestelmät, koneturvalaitteet, koneiden riskinarviointi ja koneturvallisuussäädösten soveltaminen käytäntöön.

Koneturvallisuus on yksi turvallisuuden ydinosaamisalueistamme. Meiltä löytyy kokemusta koneiden ohjausjärjestelmistä, koneturvalaitteista ja koneiden riskinarvioinnista sekä koneturvallisuussäädösten soveltamisesta käytäntöön. Koneturvallisuuspalveluihin kuuluu myös opastus ja koulutus sekä säädöstulkinnat.

Koneita käytetään paljon valmistavassa teollisuudessa. Uusien hankittavien koneiden ja käytössä olevien koneiden turvallisuuteen kannattaa siis kiinnittää huomiota.

Koneturva kehittyy tekniikan mukana

Koneiden turvallisuuteen liittyvät vaatimukset ja vaadittava tekniikan taso muuttuvat tekniikan kehittyessä koko ajan. Uusien koneiden pitää olla voimassa olevien standardien määrittelemän turvallisuustason mukaisia. Myös käytössä olevien koneiden pitää olla riittävän turvallisia ja niiden turvallisuutta joudutaankin usein parantamaan.

Koneiden valmistajien kannattaa ottaa huomioon konetta koskevat standardit, jotka kuvaavat valmistushetkellä vaadittavaa tekniikan tasoa. Myös työnantajien on syytä olla tietoisia standardien vaatimasta tekniikan tasosta, koska vanhan koneen turvallisuutta verrataan tähän vaatimustasoon.

Esimerkkejä koneturvallisuuspalveluista

Koneturvallisuuskoulutukset

Koulutustarjontaamme kuuluvat erilaiset koneturvallisuuden koulutukset. Lue lisää KOULUTUS-sivuiltamme!

Koneturvallisuusselvitykset

Koneturvallisuusselvityksiin sisältyy vaatimuksien, säädösten ja standardien soveltaminen laaja-alaisesti. Selvitys voidaan tehdä uudelle tai vanhalle koneelle.

Koneiden riskinarviointi ApexKoRiHa -ohjelmalla

Yksityiskohtainen koneen riskiarvionti ja hallintamenettelyiden kartoitus. Tutustu koneiden riskienhallinnan ohjelmistosovellukseemme: ApexKoRiHa - Koneiden riskienhallinta

Muut koneturvallisuuden asiantuntijapalvelut

Opastamme asiakasta käytännössä koneturvallisuusasioissa.

Koneturvallisuussuunnittelu

Koneturvallisuuden suunnittelun, sisältäen sähkösuunnittelun, automaatiosuunnittelun ja mekaniikkasuunnittelun (rajauksin).

Koneturvallisuussuunnitelman toteutus

Sisältäen sähköasennukset, automaatioasennukset ja mekaniikka-asennukset (rajauksin).

Lue lisää asiantuntijoidemme ajatuksia koneturvallisuudesta

Parempaa koneturvallisuutta yhteistyössä asiakkaiden kanssa

CE-merkintä ja koneturvallisuus

Kone ja sen turvallistaminen

Näin vaikutat työympäristösi turvallisuuteen

Koneturvallisuuslinkkejä

Lait ja säädökset

Finlex konelaki 1016/2004

Finlex Työturvallisuuslaki 738/2002

Finlex Koneasetus VNa 400/2008

Finlex Käyttöasetus VNa 403/2008

Konedirektiivin soveltamisopas (PDF)

Englanninkielisiä julkaisuja

EUR-Lex Machinery Directive 2006/42/EC

Guide to application of the Machinery directive 2010 (PDF)

Guide to application of the Machinery directive 2017 (PDF)

Standardit

Yhdenmukaistetut standardit 2006/42/EY (Valitse fi PDF)

SFS Koneturvallisuuden standardit

Metsta Koneturvallisuuden teemasivut

SISTEMA ohjelmatyökalu

SISTEMA ohjelmatyökalun lataaminen IFA:n sivuilta