Terminaalikatu 3, 67700 Kokkola 020 728 8288

Enable JavaScript to view protected content.

Sähköturvallisuus

Monipuoliset sähköturvallisuuden tarkastus- ja tutkimuspalvelut.

Sähköturvallisuus on toinen turvallisuuden ydinosaamisalueistamme. Me teemme sähkölaitteistotarkastuksia ja sähköturvallisuusmääräysten soveltamista käytäntöön. Palveluksessamme on tällä hetkellä kaksi valtuutettua sähkötarkastajaa. Sähköturvallisuuspalveluihin kuuluu myös opastus ja koulutus sekä säädöstulkinnat.

Lakisääteiset sähkötarkastukset

Sähköasennukset ja sähkölaitteet muodostavat yhdessä sähkölaitteiston. Sähkölaitteisto on tärkeä osa kiinteistöä. Sähkölaitteiston haltija on vastuussa siitä, että sähköasennukset ja –laitteet ovat turvallisia ja pysyvät käytössä turvallisina.

Teemme määräaikaistarkastuksia ja varmennustarkastuksia sähkölaitteistoille. Tarkista täältä mikä on säädösten vaatima tarkistusväli sähkölaitteistollesi: Määräaikaistarkastus ja varmennustarkastus eri laitteistoluokissa.

Sähkölaitteistojen lämpökamerakuvaus

Sähkölaitteiston lämpökuvauksella voidaan paikantaa sähkölaitteistossa piilevät viat kuten löysät liitokset, ylikuormitustilanteet ja väärät mitoitukset. Käytössämme on Fluke TiS45 laadukas ammattitason lämpökamera. Kamera tunnistaa mm. ongelmat nopeasti ainutlaatuisella IR-Fusion yhdistelmätilalla ja kahden kuvan näkymätilalla. Kuvausraportista saat selkeän informaation digi- ja infrapunakuvana sekä tekstiselostuksena. Raportista saadaan nopeasti selville sähkölaitteiden ja sähkökeskusten huolto- ja korjaustarpeet.

Esimerkkejä sähköturvallisuuspalveluistamme

Koulutustarjonnastamme löydät sähköturvallisuuspuolen koulutukset.

Siirry KOULUTUS-sivuillemme!

Sähköturvallisuuslinkkejä

Viranomaislinkkejä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES

Työ- ja elinkeinoministeriö TEM

Valtioneuvosto

Valtion Säädöstietopankki Finlex

Sisäministeriö

Ympäristöministeriö

Sähköturvallisuustietoutta

Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ry

Sähköenergialiitto ry SENER

Energia-alan Keskusliitto ry FINERGY

Finanssialan Keskusliiton suojeluohjeet

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

Energiavirasto